Nieuws forums

Full Version: [Suriname] Advocaten lichten dupliek in KFC-moordzaak toe
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Advocaten lichten dupliek in KFC-moordzaak toe


De raadslieden Maureen Nibte en Benito Pick hebben op de rechtszitting donderdag hun dupliek toegelicht in de KFC-moordzaak. Chawila R. en Shaquil B. is tezamen en in vereniging, gekwalificeerde doodslag en poging tot gekwalificeerde diefstal ten laste gelegd. In deze strafzaak heeft Marjor ...


http://www.starnieuws.com/index.php/welc...item/53043